Bilder från Adventsgudstjänsten 11 dec 2011.
Småluciorna medverkade.
Malin Danielsson foto