Bokning av bagarstugan görs hos:                     (tillbaka till startsidan)
Mimmi Ovefalk  073-817 48 98

Nu finns degblandare installerad!

Hyra: 125 kr/dygn med eller utan ved.  

Några bilder från bagarstugan:      


 


 

 

                                                                                                                                          (tillbaka till startsidan)