(tillbaka)                          

 

                              Företagarpriset 1996

I år tilldelas Öhmans Trävaru AB i Korsträsk företagarpriset.
Företaget ägs idag av bröderna Sture och Stig Öhman.

Företaget firade 1995 sitt 50-årsjubileum. Då verksamheten i sin linda
startades begränsades denna till en såganläggning. Det var nuvarande
innehavares far, Kjell Öhman, som startade företaget. År 1972
ombildades företaget till aktiebolag. I det läget var Kjell Öhman med
som delägare tillsammans med dagens pristagare Sture och Stig
Öhman. Sedan barnsben och alltjämt har bröderna Sture och Stig haft
sin dagliga sysselsättning i företaget.

År 1974 har företaget byggts ut med ett hyvleri med åtföljande för-
säljning av producerade produkter. Huvuddelen av det producerade
virket har köpts in som råvara och därefter upparbetats och förädlats.
I stort hela produktionen försäljs inom kommunen. Sedan år 1994
har företaget byggts ut ytterligare med en mera komplett byggvaru-
handel utöver traditionella trävaror. Företaget sysselsätter fyra hel-
tidsarbetare. Dessutom blir det alltid fler extraanställda sommartid.

Företagarna Sture och Stig drömmer om att deras söner en dag ska
ta över företaget på samma sätt som de själva gjort efter sin far.

Bestyrelsen anser att Öhmans Trävaru AB är mycket värdiga
mottagare av årets företagarpris.

(tillbaka)