Lite historik om Korsträsk Husmoderförening. 

Starten

En dag våren 1952 när några damer
från Korsträsk var samlade till kafferep kom en fråga upp om att starta en husmodersförening. Tanken blev verklighet, så den 26 sept kallades till möte med ett 40-tal intresserade kvinnor för att bilda en förening.
Sofi Marklund från Sjulsmark som redan varit med om att starta husmodersföreningar i Norrbotten, var inbjuden att hjälpa till med råd och anvisningar vid bildandet av föreningen. 
Alla var välkomna oavsett härkomst, rang eller politisk åsikt. Föreningens syfte var att lära oss solidaritet, förståelse och inspiration inte minst.
Föreningen fick namnet Korsträsk husmoders-förening.

Styrelseledamöter bestämdes till 5st.
Jenny Engström ordf.
Göta Wikström v.ordf.  Karin Ellingsson sekr.
Betty Wikström kassör samt Linda Engström. Styrelesuppl. Vera Berglund och Rut Lanner.
Revisorer Elsa Ellingsson och Elsa Nordlund,
suppl. Aina Grönlund och Ada Lundgren.

Så såg den första styrelsen ut.

Innan årets slut fanns 69 medlemmar i föreningen.
Medlemsantalet var ganska stabilt fram till 80-talet då det var ca.40 medl.
Och idag är vi 12 medlemmar, 2 av dessa har varit med från starten Karin och Maja Lindfors. Medlemsantalet sjönk allt eftersom kvinnorna gick ut i arbete utanför hemmet.

Aktiviteter

Det anordnades dans i folkan, julgransplundring,
lotterier, auktion allt för att få in pengar till den nybildade föreningen.
Julfester med auktion, förplägnad och upp-trädande som sång och teaterframträdande av medlemmarna. 
Vem minns inte Elin Engman som var en av de många duktiga skådespelarna.

Under 50-talet inskaffades sjuksäng, toaletthink, bäcken och lavemangskanna som lånades ut till byborna vid behov.

Vävstolar inköptes vilka ställdes upp i skolans källare där vävdes  mattor, dukar. Under 60-talet flyttades vävstugan till ett i dag rivet hus vid gamla konsum som ägdes av Edvin Ellingson. Men 1985 när bagarstugan stod klar flyttade vi dit. I dag är vävstugan nedlagd.

Bagarstugan

1980 började intresset för att skaffa en bagarstuga till byn.
Vi sökte efter lämplig plats och till sist upplät kommunen platsen ner mot badstranden.

Ett hårt arbete började, vi gick runt i byn och tiggde dagsverken, timmer av markägare,som sen sågades till plank på byns såg, sponsring från företag och gåvor av bybor.

Så när bagarstugan stod klar 1985 var det endast murningen av ugnen som vi lejde för, allt annat var ideellt. Ganska fantastiskt.

Våren 1999 skänktes bagarstugan till byaföreningen.

Förbundet

Husmodersföreningarna runt om i landet bildade länsförbund som sen ingick i Riksförbundet vilket hade sitt säte i Stockholm.

I början på 1990-talet bröt sej 4 länsförbund ur Riksförbundet och bildade ett eget förbund däribland Norrbotten.
Orsaken var bland annat Riksförbundets slösande med föreningarnas pengar, hyrde stora dyra kontor, gjorde utlandsresor för att ha möten m.m. Numera träffas vi på kongresser vart 4:e år och alternerar mellan länen.

I dag ligger medelåldern på medlemmarna ca.69 år. Så när vi slutar så upphör nog föreningen också.                                                       

Gudrun Johansson