Styrelsen 2018:
 
Alf Nordlund, ordförande             0929-20138   070-556 68 75
Berit Eriksson, kassör                0929-12327   070-662 83 25
Hans Henriksson, sekreterare               070-328 03 78
Donald Ellingsson, ledamot                 070-559 88 87
Krister Ellingsson, ledamot            0929-20048   076-818 09 30
Barbro Ahrling, ledamot 0929-20028   073-042 58 69
Lena Grahn, ledamot 0929-20358   070-663 92 93
HåkanNygren, suppleant               0929-20014   070-640 89 40
Mimmi Ovefalk, suppleant         073-817 48 98

Byagården hittar du här

Bokning av byagården görs hos:

Kim Jonsson               0929-20074   070-3299276
Lisa Öberg     076-8350615

Bokning av bagarstugan görs hos:

Mimmi Ovefalk 073-8174898

E-mail     

info@korstrask.info